XUNTA DE GALICIA SUBVENCIÓNS PARA O FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DIRIXIDOS PRIORITARIAMENTE A PERSOAS TRABALLADORAS OCUPADAS

PROGRAMA DE FORMACIÓN: ESPECÍFICO
(CERTIFICADOS PROFESIONAIS)

Solicita información:

Nome:
Apelidos:
Teléfono:
E-mail:
2017/106309 Actividades de venda 520 horas (CERTIFICADO COMPLETO)

2017/106335 Actividades de venda 130 horas

2017/106332 Actividades de venda 150 horas

2017/106337 Actividades de venda 100 horas

2017/106409 Actividades auxiliares de comercio 240 horas (CERTIFICADO COMPLETO)

2017/106327 Xestión comercial de vendas 170 horas

2017/106340 Seguridade informática 100 horas

2017/106298 Atención sociosanitaria a persoasdependentes en instituciónssociais (CERTIFICADO COMPLETO)

2017/106358 Atención sociosanitaria a persoasdependentes en instituciónssociais 140 horas

2017/106355  Atención sociosanitaria a persoasdependentes en instituciónssociais 110 horas

2017/106323 Actividades administrativas na relación co cliente 200 horas

2017/106324 Actividades administrativas na relación co cliente 170 horas

2017/106326 Actividades administrativas na relación co cliente 100 horas

2017/106316 Xestión integrada dos recursos humanos 160 horas

2017/106306 Operacións de gravación e tratamento de datos e Documentos 370 horas (CERTIFICADO COMPLETO)

2017/106301 Docencia da formación profesional para o emprego 350 horas (CERTIFICADO COMPLETO)

2017/106360 Docencia da formación profesional para o emprego 70 horas

2017/106362 Docencia da formación profesional para o emprego 110 horas

2017/106361 Docencia da formación profesional para o emprego 100 horas

2017/106305 Transporte sanitario 410 horas (CERTIFICADO COMPLETO)

2017/106346 Transporte sanitario 110 horas

2017/106347 Transporte sanitario 45 horas

2017/106303 Servizos para o control de pragas 300 horas (CERTIFICADO COMPLETO)

2017/106351 Xestión de servizos para o control de organismos
Nocivos  170 horas

2017/106350 Xestión de servizos para o control de organismos
Nocivos 90 horas

2017/106348 Servizos para o control de pragas 150 horas

PRAZAS LIMITADAS

MATRÍCULA POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN

RESERVA A TUA PRAZA Estas titulacións oficiais (CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE) sirven como méritoS de acceso á prazas do sector  público, bolsas de traballoo e oposicións.

 


 

Infórmate tamén sobre outros cursos nosos